הגשת הצעה לכנס השנתי המשותף לפיתוח אנשים, צוותים וארגונים

הגשת הצעה לכנס השנתי המשותף לפיתוח אנשים, צוותים וארגונים תפריט

הכנס השנתי המשותף לפיתוח אנשים, צוותים וארגונים

"לגלוש על הגל הכאוטי"

הצעה לפעילות בכנס 2018

הנחיות להגשת הצעות:                                       

אנו מזמינים אותך להציע מפגשי למידה ושיתוף המפגישים בין גישות שונות  בנושאי הכנס.  ניתן להציע סדנא בת יום שלם (ב- 5 בפבר'), או לחילופין מצגת ודיון, סדנה קצרה או מחקר (בתאריכים 6-7 לפבר'). 

 

יתקבלו הצעות המחברות ידע אקדמי לניסיון בשדה  המשקפות הסתכלות מגוונת על הנושא, מייצרות תהליך משתף של חשיבה ועשיה ויש בהן הזדמנות ליצירת משהו חדש במהלך המפגש:

  • מצגת ודיון: כחלק ממפגש בן שעה וחצי שבו ישולבו הצגות של נושא, מודל, מחקר או כלי עבודה ממגוון נקודות מבט ודיסציפלינות, יתקיים דיון וינוהל תהליך למידה.
  • סדנא קצרה (3 ש'): יוצג מודל או כלי עבודה שיתורגל באמצעות התנסות בחדר, יתקיים עליו דיון באופן שיאפשר הטמעת הידע בקרב המשתתפים.
  • סדנא בת-יום שלם: פתיחה של מרחב למידה סביב עולם תוכן מוגדר (נושא חדשני, מודל  או כלי), המבוסס על מטען תיאורטי שלם, באופן שיאפשר התנסות אישית ורכישת מיומנות ויתבסס גם על הניסיון האישי של המשתתפים וחווית המפגש עצמו.
  • מאמר ל- Journal Club: המאמר צריך להיות באחד מנושאי הכנס, מבוסס על מחקר אמפירי (כמותני, איכותני או משולב). מהלך המפגש יכלול קריאה מודרכת של חלקים עיקריים של המאמר, דיון תיאורטי על ממצאי המאמר, דיון פרקטי על דרכי היישום של הידע שנוצר בו בעולם הארגוני. משך המפגש יהיה כ- 75 דקות.
  • תינתן עדיפות להצעות שישלבו יותר מדיסציפלינה אחת.

מבנה ההצעה ותהליך הגשה:

ההצעה תוגש באמצעות מערכת מקוונת על גבי הטופס ייעודי המופיע בהמשך, הכולל:

שמות המציעים, שם ההצעה, סוג הפעילות, תיאור הלמידה המוצעת והערך שיקבל המשתתף, תיאור ההליך שיתרחש בחדר, הניסיון ו\או העוגן/ים התיאורטי/ם עליו נשען המציע/ים, מספר משתתפים (מינימום ומקסימום), פרטי רקע - קורות חיים של המציע/ים - בדגש על ידע וניסיון רלוונטי לעולם התוכן של ההצעה..

לוח זמנים:

-  מועד אחרון להגשת הצעות הוא ה - 16 באוקטובר 2017.

 -  תשובות למציעים תשלחנה במהלך חודש נובמבר 2017.

הבהרות:

- כל ההצעות תועברנה לאישור צוות הכנס.
- המציגים בכנס מוזמנים להיות חלק מבאי הכנס ולהשתתף בו.
- המציגים / מרצים בכנס מחויבים בתשלום (בהנחה) עבור השתתפותם בכנס.

- סדנה בת יום שלם שתאושר, תזכה את המנחה  )אחד לכל סדנא(  בפטור מתשלום ביום הסדנא.

 

בשאלות ניתן לפנות במייל ל-: kenes@collective-kenes.org.il  או  chair@collective-kenes.org.il

מזמינים אותך להגיש הצעתך ולגלוש ביחד על הגל הכאוטי!

יו"ר הכנס וחברי צוות הכנס